Реконструкция на спортна зала и топла връзка към 72 ОУ „Христо Ботев”, кв. Суходол, район „Овча купел”

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на спортна зала и топла връзка към 72 ОУ „Христо Ботев”, кв. Суходол, район „Овча купел”.

Процедурата е открита с Решение № СО-РД-09-03-108/03.06.2013 г.

Цена на документацията за участие: 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документация за участие: 16:00 часа на 26.06.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 03.07.2013 г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Отговори на въпроси - СО-2600-4330-[2]/19.06.2013 г.

***

Публикувано на 9.10.2013 г.

Отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура ще бъде на 11.10.2013 г., ул. „Париж” № 3, заседателна зала № 109, 14:00 часа.

04.06.2013