Рехабилитация на ул. "Искърско шосе" от бул. "Христофор Колумб" до ул. "Димитър Пешев"

Във връзка с ремонта на бул. "Искърско шосе" от бул. "Христофор Колумб" до ул. "Димитър Пешев" продължава временната организация на движение.

До 05.05.2020 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. "Искърско шосе" в участъка от ул. "Туше Делииванов" до ул. "Илия Бешков" с изключение на превозните средства, които са собственост на лица, живеещи в зоната, за която е въведена забраната, както и за превозните средства, които обслужват по утвърден график обекти в сигнализираните пътни участъци.

07.04.2020