Рехабилитация на бул. "Асен Йорданов”

(от ул. “Димитър Списаревски” до бул. “Шипченски проход”)
 


 

  • Дължина на ремонтирания участък – 950 m, 4-лентов булевард;
  • Нова пътна конструкция с асфалтова настилка;
  • Нови асфалтови тротоари, единият с ширина 5 m, вкл. велотрасе;
  • Нови бордюри;
  • Ревизия на отводняването;
  • Ново енергоспестяващо улично осветление;
  • Нови светофарни уредби;
  • Нова тролейбусна КМ 510 m;
  • Озеленяване.
07.06.2022