Рехабилитация на част от "Искърско шосе"

(от ул. „Туше Делииванов“ до ул. “Илия Бешков”)
 


 

  • Дължина на ремонтирания участък – 900 m;
  • Нова пътна конструкция с асфалтова настилка;
  • Нови асфалтови тротоари, единият с ширина 5 m, вкл. велотрасе, отделено с тактилни ивици (по Наредбата от 2017 г.);
  • Нови бордюри;
  • Ревизия на отводняването;
  • Ново енергоспестяващо улично осветление;
  • Озеленяване.
07.06.2022