Изграждане на южното платно на бул. "Тодор Каблешков"

(от бул. „България“ до ул. „Луи Айер“, вкл. реконструкция на северното)
 


 

 • Дължина 1 km, ширина на пътно платно 9 m, тротоари 5 m;
 • Обособена велоалея;
 • Нова пътна конструкция и асфалтова настилка;
 • Нови бордюри;
 • Канализация 613 m, водопровод 1 073 m;
 • Ново улично осветление;
 • Ел. мрежа 15.5 km;
 • Реконструкция на тролейбусната контактна мрежа 1.1 km;
 • Изместване на кабелна линия ВН 110kV;
 • Реконструкция и нови светофарни уредби;
 • Маркировка и сигнализация;
 • Озеленяване.

* Продължава през 2021 г.

07.06.2022