Основен ремонт на ул. "Николай Коперник"

(от бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Шипченски проход“)
 


 

 • Дължина на ремонтирания участък – 433 m;
 • Ширина на пътното платно 9 m – 2 ленти за движение по 3.5 m и лента за паркиране 2 m;
 • Нова пътна конструкция с усилване на основата;
 • Нови тротоари с унипаваж;
 • Нов водопровод 150 m;
 • Енергоспестяващо улично осветление 1 052 m тръбна мрежа и 17 стълба;
 • Подмяна на топлопровод 36 m (Топлофикация София ЕАД);
 • Подмяна на водопровод 20 2m (Софийска вода АД);
 • Подмяна на улична канализация 90 m (Софийска вода АД);
 • Озеленяване;
 • Маркировка, сигнализация.
07.06.2022