Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на Столична община


Име на проекта: Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на Столична община

Програма: Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство/ФМ на ЕИП/2014-2021 г.

Стойност: 1 050 703,58 лева

БФП: 757 405, 52 лева

Съфинансиране: 293 298, 06 лева

Цел: Основната цел на Проекта е реализиране на енергоефективна рехабилитация на съществуващата Система за външно изкуствено осветление (СВИО) в определени ключови пътни артерии и булеварди на територията на Столична община, като се използват най-изгодните технически възможни и икономически обосновани решения за практическо прилагане на енергоспестяващи мерки и подобряване ефективността при експлоатация на промишлени системи

Период на изпълнение: 08.04.2021 г. – 08.10.2022 г.

Кратко описание: В процеса на изпълнение на проекта ще бъдат заменени съществуващи неефективни осветителни тела  на осем ключови булеварда, както следва:

  1. Бул. Цариградско шосе – от Пътен възел (ПВ) „7 километър“ до ПВ „Южна дъга“, Източна тангента, Автомагистрала „Тракия“;
  2. Бул. „Г. М. Димитров“ – от ПВ  „4 километър“ до  бул.  „Симеоновско шосе“;
  3. Бул.  „Симеоновско шосе“ – от бул. „Г. М. Димитров“ до Южна дъга (СОП);
  4. Алея Яворов и бул. „Ситняково“ – от бул. „Н. Й. Вапцаров“ до ПВ Подуяне;
  5. Бул. „Данаил Николаев“ от ПВ Подуяне до Кръгово ПВ Сточна гара;
  6. Бул. „Сливница“ – от кръгово ПВ Сточна гара до ул. „Опълченска“;
  7. Бул. „Ботевградско шосе“ – от ПВ Подуяне до ПВ Северна скоростна тангента;
  8. Южна дъга (СОП) – от кръгово Арена – Младост до бул. „Цар Борис III“.
Предстои въвеждане на система за автоматизация и управление, и мониторинг на потреблението на електрическа енергия от СВИО за уличната мрежа, както и изграждане на осветителна система на транспортен подлез под бул. „Цариградско шосе“ (при магазин Mr. Bricolage), изискващ постоянно 24 часово осветление.
11.08.2022