Регистър на пространствата за културни събития на територията на София

Представени са зали и пространства, както в популярни културни институции

В новия електронен портал на Столична община, в страницата на дирекция „Култура” / https://www.sofia.bg/documents/20121/148989/REGISTYR_ZALI_February_2017%21%21%21.pdf/731a861d-2650-400b-b686-f691d7f0405f / е публикуван регистър, съдържащ информация за популярни и нетрадиционни локации в София, които са подходящи за провеждане на културни събития. Представени са зали и пространства, както в популярни културни институции, така и в читалища и в бизнес сгради. За всяко от местата в регистъра са посочени данни за контакт, площ на помещенията и капацитет, наличност и размери на сцена, налично оборудване, базова цена за наемане и ползване и др. Информацията е актуална към месец февруари 2017 г. Ако искате да предложите подходящо пространство за вписване в регистъра, може да се свържете с дирекция „Култура” на тел: 02/ 988 20 08 или на e-mail: dko_so@mail.bg 

28.04.2017