Реализиран прием в столичната Професионална гимназия по селско стопанство „БУЗЕМА“ за учебната 2019/2020 г. по защитената професия „Каменоделец“

За първи път за учебната 2019/2020 г. в столичната Професионална гимназия по селско стопанство „БУЗЕМА“ се реализира прием по защитената професия „Каменоделец“.

Каменоделството е един от занаятите в България, съществуващ още от зората на цивилизацията и е от национална значимост за реставраторската и консерваторската дейност на историческото ни наследство.

На територията на Столична община няма друго училище, което да предлага прием на паралелки по същото или подобно професионално образование.

       

ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“

10.09.2019