Реализация на „Успокоени зони“ в рамките на централните части и квартали на град София

На следващото заседание на Консултативния съвет към Столична община заместник-кметът Кристиан Кръстев ще предложи проект за организация на движение, чрез който да бъдат реализирани „Успокоени зони“ в централните части на града. Изготвени са проекти за две зони – участъка, заключен между бул. „Пенчо Славейков“, бул. „Прага“, бул. „Скобелев“ и  бул. „Витоша“ и между ул. „Христо Ботев", ул. „Алабин“, бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. Ангел Кънчев“.  

По примера на редица европейски градове "успокоените зони" ще бъдат въведени със знаково стопанство, което обозначава началото и края на съответната зона, като ограничението на скоростта ще бъде 30 км/ч. Отново заимствайки примера на редица европейски градове, "успокоените зони" ще са в рамките на кварталите и на улиците от по-нисък клас, като ограничението от 50 км/ч. или друго, въведено със знаци, ограничение се запазва на булевардите от първостепенната улична мрежа.

По този начин се постига намаляване на скоростта в жилищните райони и повишаване на пътната безопасност в тези зони, както и същевременното запазване на добрата пропускателна възможност на основните пътни артерии на града. Обособените „успокоени зони“ са безопасни и подходящи за стимулирането на по-широкото използване на алтернативни методи за придвижване чрез велосипеди, тротинетки, пеша и т.н.

Този първи етап на реализацията на "успокоените зони", чрез знаково стопанство, ще даде възможност и време за свикване на водачите с новите въведени организации на движението, като същевременно „покаже“ и местата, в рамките на "успокоените зони", които се нуждаят от допълнителна регулация, така че да се гарантира движението на пътните превозни средства с по-ниска скорост.

На следващ етап, при необходимост и според финансовите възможности, плановото проектиране и строителството се предвижда:

  • Изграждане на физически ограничители на скоростта;
  • Физическо ограничение на скоростта, чрез траектория на движение „зиг-заг“, която не позволява развиването на високи скорости;
  • Обособяването на повдигнати кръстовища;
  • Физическо стеснение на лентите за движение чрез изнесени тротоари, острови;
  • Други методи и елементи, спомагащи за физическо ограничаване на скоростта и намаляване на пътните инциденти.

Примери от Амстердам и Берлин за въведени "успокоени зони" – зона 30 км/ч. (със знаково стопанство), от които е видно и че запазват ограничението от 50 км/ч. по основните улични артерии.

 

08.06.2021