Разширението на 52. училище посреща ученици за 15 септември

"Училищна сграда с три класни стаи към 52. ОУ „Цанко Церковски“ в кв. „Бояна“, район "Витоша" ще бъде готово за новата учебна година. Разширението е за две подготвителни групи и една редовна паралелка." Това съобщи заместник-кметът на София по направление строителство инж. Ангел Джоргов, който заедно с кмета на район „Витоша“ Теодор Петков провери работата на обекта.

Съществуващата сграда на училището е построена през 1960 г. и се състои от два учебни корпуса на 2 и 3 етажа, свързани с топла връзка, и физкултурен салон на един етаж в пряка връзка с учебния корпус.

Новият учебен корпус представлява едноетажна сграда. В него са обособени 3 класни стаи, учителска стая, тоалетни, изградена е топла връзка към учебния корпус.

Към настоящия момент се работи по изграждането на спортно игрище в двора, което също ще бъде завършено за новата учебна година. Изгражда се подпорна стена с цел да се запази дървесната растителност в терена и след това ще се изпълнят довършителни работи по вертикалната планировка, посочи също инж. Джоргов.

Заместник-кметът по строителство посочи още, че в район „Витоша“ продължава премахването на старата сграда в терена на „Тринадесет века България“, където ще бъде изградено училище и детска градина. В момента се изпълняват разширения към 28. училище, както и на 9. Френска гимназия. Предстои да бъде обявена процедура за избор на изпълнител за енергийна ефективност за три училища: 1. СУ, 28. СУ и 48. СУ.

 

 

03.08.2021