Разрешава се паркирането на лицата с право на локално платено паркиране в различни подзони

Във връзка с ремонта на ул. “Шишман“ с решение на Столичен общински съвет се разрешава паркирането на лицата с право на локално платено паркиране, съответно:

Подзона   4.: Ул. „Граф   Игнатиев“, ул. „Алабин“, ул. „Княз Александър I“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“;

Подзона 5.: Бул. „Княз Александър Дондуков“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“;

• Подзона  11.: Бул. „Васил  Левски“, бул. „Цар  Освободител“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“.

21.05.2021