Разработва се технически проект за първия кампус в "Студентски град"

Разработва се технически проект за Подробен устройствен план на първия кампус на територията на "Студентски град". Днес той бе представен от кмета на София Йорданка Фандъкова и кмета на район "Студентски" Димитър Дилчев.

Планът се изготвя на базата на приетия през 2008 г. нов Подробен устройствен план, с който се спасяват над 220 дка зелени площи, включително и в двора на Националната спортна академия, както и се обособяват над 10 кампуса за общежитията.

Първият проект за кампус е направен с участието на Министерство на образованието и науката и университетите.

Планът включва 27 дка площ, където са четири общежития на Минно-геоложкия и Техническия университет. Обособяват се алеи, площадки с озеленяване и места за паркиране. "Защитата на териториите от застрояване и обособяване на зелени площи се гарантира от плановете" – каза кметът Фандъкова. Тя подчерта по отношение на плана на Борисовата градина, който е разработен по проект на арх. Атанас Ковачев и предстои да се обсъжда публично, е да не се допусне застрояване в Борисовата градина.

Архитектурният конкурс бе обявен с оглед изпълнение на предвижданията за обособяване на "мини кампуси" около студентските общежития на територията на ж.к. "Студентски град" и инициатива на Столична община, район "Студентски", МОН, ТУ и МГУ за обособяване като затворен комплекс с общежития, в който да се осигури необходимият комфорт и спокойствие на студентите. В състава на журито са включени представители на Министерството на образованието и науката, Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски", Технически университет – София, председател на Националното представителство на студентските съвети в Република България, представители на Камарата на архитектите и Съюза на архитектите в България, направление "Архитектура и градоустройство" при Столична община и районната администрация.

04.06.2019