Разкрива се нова спирка на ул. „Алабин“ за трамваи с номера 4 и 10

Считано от 20.04.2021 година се разкрива нова двупосочна спирка с наименование „Бул. "Витоша“, обслужваща трамвайни маршрути № 4 и 10 и находяща се на ул. „Алабин“, западно от кръстовището, образувано от бул. „Витоша“ и ул. „Алабин“, съгласно одобрения проект за постоянна организация на движението, изработен от ОП „София-проект“.

 

08.04.2021