Разделно събиране на отработени масла

Разделно събиране на отработени масла

Събиране, транспортиране, съхраняване и предаване  за оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла се извършва от „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН” ЕООД, с която Столична община има сключен договор.

Площадката за предаване на отработените масла се намира в гр. София, район "Панчарево", ул. “Циклама“ № 7. Телефон за връзка – 0893/462768.

17.10.2016