Разделно събиране на акумулатори и батерии

 

Събирането на негодни за употреба батерии и акумулатори се извършва от „Екобатери” АД, с коeто Столичната община има сключен договор. Събирането на НУБА се извършва по предварително утвърден от Столичната община Годишен график и чрез съдове, разположени в търговски и административни сгради.

„Екобатери” АД – адрес: бул. "Владимир Вазов" № 40, ет. 2, гр. София – 1517, тел. 0 800 14 100, e-mail: office@ecobatterybg.com, http://www.ecobatterybg.com

Повече информация къде се намират контейнерите за разделно събиране на „Екобатери” АД можете да намерите тук.

21.10.2016