Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ
Столичната община - район "Връбница",
бул. "Хан Кубрат", бл.328, вх.Б,
 

СО район Връбница, бул. Хан Кубрат, бл.328, вх.Б на основание Заповед № РД 09-2600/19.12.2009 г. на Кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ както следва:

Землище с. Волуяк

1.1. Имот № 067031, ливада с площ от 2.002 дка, четвърта категория, местност ”Герена”, АОС № 255/97 г.
Начална наемна конкурсна цена - 12.00 лв./год.
Срок за отдаване под наем три години.

1.2. Имот № 010001, нива с площ от 101.733 дка, четвърта категория, местност ”Примичур”, АОС № 1338/00 г.
Начална наемна конкурсна цена - 826.00 лв./год.
Срок за отдаване под наем три години.

1.3. Имот № 082001, нива с площ от 0.910 дка, четвърта категория, местност ”Примичур”, АОС № 250/97 г.
Начална наемна конкурсна цена 4.50 лв./год.
Срок за отдаване под наем три години.

1.4. Имот № 081001, нива с площ от 188.080 дка, четвърта категория, местност ”Примичур”, АОС № 251/97 г.
Начална наемна конкурсна цена - 1527.00 лв./год.
Срок за отдаване под наем три години.

1.5. Имот № 011001, нива с площ от 215.921 дка, четвърта категория, местност ”Примичур”,АОС № 1337/00 г.
Начална наемна конкурсна цена 1753.00 лв./год.
Срок за отдаване под наем три години.

1.6. Имот № 086001,нива с площ от 36.565 дка, четвърта категория, местност ”Примичур” АОС № 254/97 г.
Начална наемна конкурсна цена - 297.00 лв./год.
Срок за отдаване под наем три години

Землище с. Мрамор

1.7. Имот № 135009, нива с площ от 19.379 дка, четвърта категория, местност ”Барата”, АОС № 1238/99 г.
Начална наемна конкурсна цена 157.00 лв./год.
Срок за отдаване под наем три години.

1.8. Имот № 136007, нива с площ от 24.912 дка, четвърта категория, местност ”Барата”, АОС № 1239/99 г.
Начална наемна конкурсна цена 202,00 лв./год.
Срок за отдаване под наем три години.

1.9. Имот № 165003,нива с площ от 74.704 дка, четвърта категория, местност ”Твърдако”, АОС № 1243/99 г.
Начална наемна конкурсна цена - 606.00 лв./год.
Срок за отдаване под наем три години.

1.10. Имот № 084010, нива с площ от 5.310 дка, четвърта категория, местност ”Банишора”, АОС № 1207/99 г.
Начална наемна конкурсна цена - 43.00 лв./год.
Срок за отдаване под наем три години.

ІІ. Закупуването на конкурсна документация ще се извършва в сградата на СО – район Връбница, бул. Хан Кубрат, бл.328, вх.Б, стая 104 до 16.00ч. на 05.02.2010 г.

Цена на конкурсната документация 60.00 лв. /с включен ДДС/

Гаранция за участие в конкурса 100.00 лв.

ІІІ. Срок за подаване на документи до 16.00 ч. на 15.02.2010 г. в сградата на СО - район Връбница, бул.Хан Кубрат, бл.328, вх.Б, стая 102.

ІV. Разглеждане и оценяване на предложенията на 16.02.2010 г. от 10.00 ч. в сградата на район Връбница, стая 402.

Тел. за връзка: 495-77-53;54;56

14.01.2010