Район ”Витоша” обявява провеждане на обществено обсъждане на: "Виза за инвестиционно проектиране на допълващо застрояване на съоръжение за захранване на автоматизирана поливна система към обект ”Реконструкция на трамваен релсов път” в УПИ I – за парк (ПИ с идентификатор 68134.1934.701), кв. 180а, м. Гърдова глава"


Район ”Витоша” обявява провеждане на обществено обсъждане на: "Виза за инвестиционно проектиране на допълващо застрояване на съоръжение за захранване на автоматизирана поливна система към обект ”Реконструкция на трамваен релсов път” в УПИ I – за парк (ПИ с идентификатор 68134.1934.701), кв. 180а, м. Гърдова глава."

Представянето да се състои на 09.03.2020 г. от 17:30 часа в сградата на район ”Витоша”, ул. "Слънце" № 2.

Заповед № РВТ20-РА50-33/28.02.2020 г. на кмета на район “Витоша"

05.03.2020