Район "Витоша" обявява обществено обсъждане на: "Проект за ПУП – план за регулация и застрояване на с. Мърчаево заедно с план-схеми на техническата инфраструктура в граници: Първокласен път Е-79, нерегулиран терен, ул. ”Цар Симеон I" (шосе с. Владая – с. Мърчаево), ул. "Трендафил”, ПП ”Витоша”, ул. ”Бистра река”, ПП ”Витоша”, ул. ”Церова поляна”, ПП ”Витоша”, ул. ”Черешова градина”, ПП...

Район "Витоша" обявява обществено обсъждане на: Проект за ПУП – план за регулация и застрояване на с. Мърчаево заедно с план-схеми на техническата инфраструктура в граници: Първокласен път Е-79, нерегулиран терен, ул. ”Цар Симеон I" (шосе с. Владая – с. Мърчаево), ул. "Трендафил”, Природен парк ”Витоша”, ул. ”Бистра река”, Природен парк ”Витоша”, ул. ”Церова поляна”, Природен парк ”Витоша”, ул. ”Черешова градина”, Природен парк ”Витоша”, граница със с. Рударци, нерегулиран терен, ул. ”Цар Симеон I”, нерегулиран терен, Първокласен път Е-79.


Заповед № РВТ19-РД09-106/03.07.2019 г.
 

09.07.2019