Район „Триадица” - Заповед за обществено обсъждане на „Проект за схеми за поставяне на самостоятелни търговски съоръжения със сезонен и часови режим на работа”

Район „Триадица” - Заповед за обществено обсъждане на „Проект за схеми за поставяне на самостоятелни търговски съоръжения със сезонен и часови режим на работа”

Заповед № РТР16-РД56-401/11.11.2016г. на Кмета на район „Триадица” за обществено обсъждане на 14.12.2016 г. на “Проект за схеми за поставяне на самостоятелни търговски съоръжения със сезонен и часови режим на работа на територията на район „Триадица”, част от които попадат в „Южен парк - III част” и градина „Буката”.

Заповед № РТР16-РД56-401/11.11.2016г. на Кмета на район „Триадица”
15.11.2016