Район Триадица удължава с 15 дни срока за приемане на оферти за конкурса за отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми търговски обекти

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, Заповед № СОА16-РД98-90/14.10.2016 г. на Кмета на Столична община и Протокол от 11.04.2017 г. на работната комисия, назначена с моя Заповед № РТР17-РД91- 14/11.04.2017 г.

Удължаване на срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурса „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособени части от общински имоти - публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Триадица”, представляващи терени за разполагане на преместваеми търговски обекти, като същите са обозначени по позиции в подробни схеми, одобрени на 19.01.2016 г. от Главния архитект на гр. София“, както следва:

ОБЕКТ № З/група № 12, позиция №1/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 334а, м. „Буката” /бул. „Прага”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;
Специфично конкурсно условие - за продажба на закуски и безалкохолни напитки.
Начална конкурсни месечна наемна цена 17,95 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 4/група № 12, позиция №2/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 334а, м. „Буката” /бул. „Прага”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;
Специфично конкурсно условие- за продажба на вестници.
Начална конкурсна месечна наемна цена 17,95 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 6/група № 14, позиция №2/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 387 подход към „Св. Екатерина” /бул. „Пенчо Славейков”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;
Специфично конкурсно условие - за продажба на вестници.
Начална конкурсна месечна наемна цена 16,93 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 7/група № 17, позиция №1/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 32, м. ”Иван Вазов” /бул. „Витоша”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;
Специфично конкурсно условие - за продажба на вестници.
Начална конкурсна месечна наемна цена 19,52 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 8/група № 17, позиция №2/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 32, м. ”Иван Вазов” /бул. „Витоша”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион но типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;
Специфично конкурсно условие - за продажба на закуски.
Начална конкурсна месечна наемна цена 19,52 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 9/група № 17, позиция №3/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 32, м. ”Иван Вазов” /бул. „Витоша”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;
Специфично конкурсно условие - за продажба на цигари, алкохол и безалкохолни напитки.
Начална конкурсна месечна наемна цена 19,52 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 10/група № 18, позиция №2/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 42, м. „Иван Вазов” /ул. „Янко Забунов”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;
Специфично конкурсно условие - за продажба на закуски и безалкохолни напитки.
Начална конкурсна месечна наемна цена 19,52 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 12/група № 23, позиция №3/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 111, м. ”Стрелбище” /бул. „П. Ю. Тодоров”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;
Специфично конкурсно условие - за продажба на ядки, цигари и алкохол.
Начална конкурсна месечна наемна цена 12,75 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 14/група № 23, позиция №5/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 111, м. ”Стрелбище” /бул. „П. Ю. Тодоров”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;
Специфично конкурсно условие - за продажба на продажба на ядки, цигари и алкохол.
Начална конкурсна месечна наемна цена 12,75 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 16/група № 30, позиция №1/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 1, м. „Красно село-Плавателен канал” / ул. „Костенски водопад”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;
Специфично конкурсно условие - за продажба на продажба на вестници.
Начална конкурсна месечна наемна цена 11,15 на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 18/група № 31, позиция №1/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 158, м. „Красно село-Плавателен канал” / ул. „Костенски водопад”/

За разполагане па 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;
Специфично конкурсно условие - за продажба на ядки, цигари и алкохол.
Начална конкурсна месечна наемна цена 11,03 лв. на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 19/група № 31, позиция №2/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 158, м. „Красно село-Плавателен канал” / ул. „Костенски водопад”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;
Специфично конкурсно условие - за продажба на закуски и безалкохолни напитки.
Начална конкурсна месечна наемна цена 11,03 лв. на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 20/група № 31, позиция №3/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 158, м. „Красно село-Плавателен канал” / ул. „Костенски водопад”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;
Специфично конкурсно условие - за продажба на закуски и безалкохолни напитки.
Начална конкурсна месечна наемна цена 11,03 лв. на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 21/група № 32, позиция №2/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 158, м. „Красно село-Плавателен канал” / ул. „Костенски водопад”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;
Специфично конкурсно условие - за продажба па продажба на алкохол и цигари.
Начална конкурсна месечна наемна цена 11,03 лв. па кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 22/група № 33, позиция №1/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 5, м. „Красно село - Плавателен канал” / ул. „Ген. Кирил Ботев”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;
Специфично конкурсно условие - за продажба па продажба на закуски.
Начална конкурсна месечна наемна цена 10,43 лв. на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 23/група № 34, позиция №1/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 133, м. „Красно село-Плавателен канал” / ул. „Тодор Каблешков”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;
Специфично конкурсно условие - за продажба па продажба на вестници.
Начална конкурсна месечна наемна цена 11,70 лв. на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 24/група № 34, позиция №2/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 133, м. „Красно село-Плавателен канал” / ул. „Тодор Каблешков”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;
Специфично конкурсно условие - за продажба на закуски и безалкохолни напитки.
Начална конкурсна месечна наемна цена 11,70 лв. на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 25/група № 34, позиция №3/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 133, м. „Красно село-Плавателен канал” /ул. „Тодор Каблешков”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;
Специфично конкурсно условие - за продажба на закуски и безалкохолни напитки.
Начална конкурсна месечна наемна цена 11,70 лв. на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 26/група № 34, позиция №4/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 133, м. „Красно село-Плавателен канал” / ул. „Тодор Каблешков”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;
Специфично конкурсно условие - за продажба на ядки, цигари и алкохол.
Начална конкурсна месечна наемна цена 11,70 лв. на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 28/група № 35, позиция №2/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 387, м. „Медицинска академия” / бул. „Акад. Иван Гешов“ - до Центъра но хигиена/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;
Специфично конкурсно условие - за продажба на вестници.
Начална конкурсна месечна наемна цена 14,13 лв. на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 29/група № 35, позиция №3/ - терен, находящ се в район „Триадица”, кв. 387, м. „Медицинска академия” / бул. „Акад. Иван Гешов“ - до Центъра по хигиена/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;
Специфично конкурсно условие - за продажба на цветя.
Начална конкурсна месечна наемна цена 14,13 лв. на кв.м. без ДДС;

ОБЕКТ № 30/група № 38, позиция №1/ - терен, находящ се в район „Триадица”, м. „Южен парк-II част” / бул. „Арсеналски”/

За разполагане на 1 /един/ брой павилион по типов проект с покрита площ 6.48 кв.м.;
Специфично конкурсно условие - за продажба на цветя.
Начална конкурсна месечна наемна цена 14,11 лв. на кв.м. без ДДС;

При първоначално обявените условия:

- Срок за наемане - 5 години;
- Гаранция за участие в конкурса - 100.00 (сто) лв. за всеки обект.
Гаранцията за участие се превежда на Столична община - район „ТРИАДИЦА” по сметка:

„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД, клон „Денкоглу”,

IBAN:BG 25 SOMB 91303324907901 BIC: SOMBBGSF

В платежното нареждане, задължително се записва номера на конкурса и номер на обекта, за който се кандидатства.

- Конкурсната документация се закупува на касата на СО-район “Триадица” - гр. София, ул. “Алабин ” № 54, ет. 1, всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.30 часа от 15.05.2017 г. до 29.05.2017 г.

- Цената на конкурсната документация за всеки отделен обект е 120,00 /сто и двадесет/ лв. с вкл. ДДС.

- Краен срок за подаване на офертите - до 16.30 ч. на 30.05.2017 г. в деловодството на СО - район „Триадица”.

Конкурсът ще се проведе на 31.05.2017 год. от 10.00 ч. в заседателната зала на СО - район „Триадица”, ул. „Алабин” № 54, ет. 3.

Лица за контакти: Бистра Тънкашка - секретар на район „Триадица“; Вяра Москова - юрисконсулт отдел ПНОЧР; арх. Иван Шишков - гл. архитект на район „Триадица“

12.05.2017