Район "Студентски" организира обществено обсъждане на проект за нова организация на движение на кв. „Младост 1 - Мусагеница“ и обособяване на места за паркиране и почасово платено паркиране

ОБЯВЛЕНИЕ
CO - РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


В изпълнение на чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Столична община (CO) - район „Студентски", ви уведомявам, че е издадена Заповед № РСТ22-РД09-108/05.05.2022 г. на Кмета на район „Студентски" за провеждане на обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Студентски“:

„Нова организация на движение на територията на кв. „Младост 1 - Мусагеница“ и обособяване на места за паркиране и почасово платено паркиране“.

Представянето на проекта ще се проведе на 31.05.2022 г. от 17,00 часа в читалище „Елин Пелин“, с административен адрес: ул. „Методи Андонов“ № 82а, ж.к. „Младост 1“.

Граждани и организации могат след представянето да подават писмени становища, мнения и предложения по проектите с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка. Същите се внасят в „Център по информация и услуги“ на район „Студентски“ (ж.к. Студентски град, бл. 5, ет. I) или се изпращат на e-mail: rajon@studentski-so.org в срок до 17,00 часа на 09.06.2022 г.

Провеждането на заключителната дискусия ще се състои на 14.06.2022г. от 17,00 часа в читалище „Елин Пелин“, с административен адрес: ул. „Методи Андонов“ №82а, ж.к. „Младост 1“.

Копия на заповедта и проекта са изложени на третия етаж в сградата на район „Студентски".


ПЕТКО ГОРАНОВ,
Кмет на СО - район "Студентски"

05.05.2022