Район „Средец" обявява конкурс за осъществяване на дейности по ученическо хранене в 6 ОУ и 127 СОУ на територията на район „Средец"
Столична община - район „Средец"
 

обявява конкурс по Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурски на територията на Столична община за осъществяване на дейности по ученическо хранене в 6 ОУ и 127 СОУ на територията на район „Средец".

Офертите ще се разглеждат на 26.07.2010 г. от 10 ч. в сградата на район „Средец", ул. „Леге" № 6.

Документация за конкурса се закупува и офертите за участие се подават до 23.07.2010 г., 16:00 ч. в сградата на район „Средец", ул. „Леге" № 6.

Контакти: тел. 9877811/в. 181/ - Емилия Кръстева.

18.06.2010