Район "Слатина" - обществено обсъждане на виза за предварително проектиране на временен паркинг в ПИ 1445, УПИ П - „за мемориален комплекс, озеленяване и спорт”, кв.26, м. „Гео Милев - Подуене Редута”, район „Слатина”

На основание чл. 12 от ЗУЗСО, по реда на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, чл.5, ал,4 от ЗУЗСО, чл.5, чл. 14, ал.1 и чл. 15 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания (НРНПОО) на Столичен общински съвет във връзка с обществено обсъждане на виза за предварително проектиране на временен паркинг в ПИ 1445, УПИ II - „за мемориален комплекс, озеленяване и спорт”, кв.26, м. „Гео Милев - Подуене Редута”, район „Слатина”.

 

Заповед № РСЛ17-РД09-326/31.08.2017 г.

01.09.2017