Район „Слатина" обявява представяне на схема за преместваеми обекти (2 броя ) по индивидуални проекти – типов контейнер за тоалетна с достъпна среда в ПИ с идентификатор 68134.702.2051, УПИ ІІ „за мемориален комплекс“, кв. 26, м. „Гео Милев" – "Подуяне" – "Редута“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На 12.11.2020 г. от 17:30 часа в стая 308, ІІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟, на бул. „Шипченски проход‟ 67 ще се проведе представяне на схема за преместваеми обекти (2 броя ) по индивидуални проекти – типов контейнер за тоалетна с достъпна среда в ПИ с идентификатор 68134.702.2051, УПИ ІІ „за мемориален комплекс“, кв. 26, м. „Гео Милев" – "Подуяне" – "Редута“, по плана на гр. София, СО – район „Слатина, на основание Заповед № РСЛ20-РД09-447/05.11.2020 г. на кмета на СО – р-н „Слатина‟.

Желаещите да се запознаят предварително с проекта, могат да го направят в работно време в стая 216, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67.

СХЕМА

за преместваеми обекти (2 броя ) по индивидуални проекти – типов контейнер за тоалетна с достъпна среда в ПИ с идентификатор 68134.702.2051, УПИ ІІ „за мемориален комплекс“, кв. 26, м. „Гео Милев" – "Подуяне" – "Редута“, по плана на гр. София, СО – район „Слатина"

Схемата за преместваеми обекти (№ 1 и № 2) предвижда поставянето на 2 броя  типови контейнери за тоалетна, с по две отделни клетки с достъпна среда по индивидуални проекти на две места в ПИ с идентификатор 68134.702.2051, УПИ ІІ „за мемориален комплекс“, кв. 26, м. „Гео Милев" – "Подуяне" – "Редута“, по плана на гр. София, за общ. обслужване на парк „Гео Милев“:

- Преместваем обект № 1 се намира на изхода на алея към ул. „Калиманци“ ъгъла с ул. „Иларион Драгостинов;

- Преместваеми обекти № 2 се намират на изхода на алея към ул. „Чар“ ъгъла с ул. „Бетховен Л. В.“ И двата обекта са предвидени в съответствие с пешеходната система на парка и не засяга съществуаща растителност.

 

05.11.2020