Район "Слатина" обявява представяне на подробен устройствен план – ПУП-ИПРЗ за кв. 92, м. „Христо Смирненски – Слатина” за жс, магазини, гаражи и жилищно строителство

 

ОБЯВЛЕНИЕ


На 15.01.2018 г. от 17,00 часа в стая 217, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67 ще се проведе представяне на подробен устройствен план – ПУП-ИПРЗ за кв. 92, м. „Христо Смирненски – Слатина”, УПИ VІ за ЖС, VІІ – за ЖС, МАГАЗИНИ и ГАРАЖИ, и образуване на нов УПИ VІ – ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, МАГАЗИНИ И ГАРАЖИ, кв. 92, местност „Христо Смирненски – Слатина”, гр. София, район "Слатина" на основание Заповед № РСЛ17-РД09-466/15.12.2017 г. на кмета на СО – р-н „Слатина‟.
Желаещите да се запознаят предварително с проекта могат да го направят в работно време в стая 216 в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67.

Заповед № РСЛ17-РД09-466/15.12.2017 г.

Обяснителна записка

 

15.12.2017