Район "Слатина" обявява обществено обсъждане за въвеждане на почасово платено паркиране на ППС в три зони

     СТОЛИЧНА ОБЩИНА       

РАЙОН „СЛАТИНА”

1574, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с писмо, постъпило в районната администрация с вх. № РСЛ19-ГР94-1333/07.03.2019 г. с приложена гражданска подписка към него, както и проведено анкетно проучване за въвеждане на зона на почасово платено паркиране на ППС в кв. "Редута", Ви уведомявам, че е издадена Заповед № РСЛ20-РД09-38/27.01.2020 г. на кмета на район „Слатина“ – СО.          

В периода 03.02.2020 г. – 04.05.2020 г. се провежда обществено обсъждане за въвеждане на зона на почасово платено паркиране на ППС в следните три зони от район „Слатина“ – СО:

 

Зона „Редута" – "Гео Милев“ (РГМ) с граници:

бул. „Ситняково“, бул. „Шипченски проход“, ул. "Акад. Людмил Стоянов“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Асен Йорданов“, бул. „Шипченски проход“, ул. „Иван Димитров-Куклата“, част от ул. „Слатинска“, ул. „Марко Бочар“ (съгл. предвижданията на действащия регулационен план), ул. „Боян Магесник“;

Зона „Христо Смирненски“ (ХС) с граници:

ул. „Иван Димитров-Куклата“, ул. „Марко Бочар“ (съгл. предвижданията на действащия регулационен план), ул. „Боян Магесник“, жп линии, бул. „Брюксел“, бул. „Асен Йорданов“, бул. „Шипченски проход“;

Зона „Христо Ботев" – Летище“ (ХБЛ) с граници:

Имотна граница – жп линии, бул. „Брюксел“, ул. „Продан Таракчиев“, имотна граница на Летище София, ул. „Летоструй“, ул. „Стоян Попов“, сервитутна зона Слатинска река.

 

За начините, по които може да участвате, моля посетете сайта на район „Слатина“ – СО:

http://so-slatina.org

ПРОЕКТ

 

 

04.02.2020