Район "Слатина" обявява обществено обсъждане във връзка с представяне на проект за проект на виза за инвестиционно проектиране на обект: "Бюст-паметник на Георги Аспарухов – Гунди в парк „Гео Милев“, УПИ ІІ – „за мемориален комплекс“, кв. 26, част от м. „Подуяне“ и „Гео Милев“

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На 26.05.2021 г. от 17:00 часа в стая 308, ІІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67 ще се проведе представяне на проект за проектна виза за инвестиционно проектиране на обект: "Бюст-паметник на Георги Аспарухов – Гунди в парк „Гео Милев“, УПИ ІІ – „за мемориален комплекс“, кв. 26, част от м. „Подуяне“ и „Гео Милев“, район „Слатина“ съгласно подробен устройствен план, одобрен със Заповед № РД-50-09-63/24.02.1984 г.

Желаещите да се запознаят предварително с проекта могат да го направят в работно време в стая 216, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67.

Заповед № РСЛ21-РД09-204/19.05.2021 г. на  кмета на район "Слатина".

 

19.05.2021