Район "Слатина" обявява обществено обсъждане на виза за проектиране и проект за „Люлка – везна за инвалидни колички“ в ПИ с идентификатор 68134.702.2051, УПИ ІІ „за мемориален комплекс“, кв. 26, м. „Гео Милев" – "Подуяне" – "Редута“, по плана на гр. София, СО – район „Слатина"

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На 12.11.2020 г. от 17:00 часа в стая 308, ІІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67 ще се проведе представяне на виза за проектиране и проект за „Люлка – везна за инвалидни колички“ в ПИ с идентификатор 68134.702.2051, УПИ ІІ „за мемориален комплекс“, кв. 26, м. „Гео Милев" – "Подуяне" – "Редута“, по плана на гр. София, СО – район „Слатина", на основание Заповед № РСЛ20-РД09-448/05.11.2020 г.  на кмета на СО – район „Слатина‟.

Желаещите да се запознаят предварително с проекта могат да го направят в работно време в стая 216, ІІ етаж в сградата на СО – р-н „Слатина‟ на бул. „Шипченски проход‟ 67.

 

 

ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОЕКТ ЗА

 „Люлка – везна за инвалидни колички“ в ПИ с идентификатор 68134.702.2051, УПИ ІІ „за мемориален комплекс“, кв. 26, м. „Гео Милев" – "Подуяне" – "Редута“, по плана на гр. София, СО – район „Слатина“

Визата за проектиране и проект за „Люлка – везна за инвалидни колички“ в ПИ с идентификатор 68134.702.2051, УПИ ІІ „за мемориален комплекс“, кв. 26, м. „Гео Милев" – "Подуяне" – "Редута“, по плана на гр. София, СО – район „Слатина“ са изготвени съгласно геодезическо заснемане, становище от дирекция ”Зелена система“ кьм СО, техническа спецификация от производителя на съоръжението и задание от инвеститора.

Площадката е проектирана за деца от 3 – 18 г. и люлката – везна за инвалидни колички е насочена кьм алеята, така че количките от алеята директно да бъдат поставяни върху съоръжението, което осигурява безопасност и достъпност при игра. Обезопасителната му зона съвпада с размера на площадката — 3/6 м — 18 кв. м. Детската площадка и връзката ѝ с парковата алея ще бъде изпълнена  с ударопоглъщаща (гумирана) настилка.

Площадката е планирана и проектирана в съответствие с пешеходната система на парка и създава място за детски отдих и игра в безопасна среда, не засяга съществуаща растителност, както и тя да не пречи на люлката да изпълнява своята функция.

 

05.11.2020