Район "Слатина" обявява обществено обсъждане на: Проект за ПУП-ИПРЗ за обезпечаване на велосипедна алея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“


ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
 

на проект за ПУП-ИПРЗ за обезпечаване на велосипедна алея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“

 

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РСЛ20-РД09-224/23.06.2020 г. на кмета на район „Слатина”, в изпълнение на чл. 12 от ЗУЗСО и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, на 02.07.2020 г. от 17:30 часа в зала „Универсиада“ ще се проведе представяне на Проекта.

Проектът е на разположение на заинтересованите лица за запознаване с него в сградата на районната администрация на адрес: бул. „Шипченски проход” № 67, и на официалната интернет страница на СО – район „Слатина”, както и на електронната страница на направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по Проекта могат да се депозират в срок до 12.07.2020 г. в деловодството на районната администрация или по електронна поща info@so-slatina.org

За приключване на общественото обсъждане в зала „Универсиада“ ще се проведе заключителна дискусия на 16.07.2020 г. от 17:30 ч.
 

Заповед № РСЛ20-РД09-224/23.06.2020 г. на кмета на район "Слатина"

 

 

23.06.2020