Район Сердика удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за конкурс - отдаване под наем на нежилищни имоти, на територията на района

Със Заповед № РД-0908-23/14.10.2015 г. на кмета на район „Сердика” се удължава с 15 (петнадесет) дни срока за закупуване на документация и подаване на оферти в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост, на територията на СО – район „Сердика”” за: 
    
1.Обект № 1 – терен находящ се на бул. „Генерал Николай Столетов” №92 и ул. „Китна” №4 – 14, УПИ IV и част в УПИ I ; 

2.Обект № 3 – терен находящ се на ул. „Круша планина” №18, кв.16, им.пл.№8; 

3.Обект № 4 - терен находящ се на ул. „Круша планина” №20, кв.16, им.пл.№9; 

4.Обект № 5 – терен находящ се на ул. „Охрид”, ъгъла с ул. „Опълченска“, част от УПИ XIII, кв. 39в;

5.Обект № 6 – терен находящ се на ул. „Черни лом” №1 - №3; 

6.Обект № 7 – терен находящ се на ул. „Клокотница” № 61 , 63 – 65; 

7.Обект № 8 – терен находящ се на ул. „Железопътна” без №, УПИ I, кв.37-а; 

8.Обект № 9 – терен находящ се на ул. „Ком”, ъгъла с ул. „Тайга”, кв.165;

9.Обект № 10 – терен находящ се на ул. „Ком”, ъгъла с ул. „Кирил Пърличев”, кв.164; 

10.Обект № 11 – терен находящ се на ул. „Охрид” №69, кв.41; 
   
11.Обект № 12 – терен находящ се на ул. „Илийчо Илиев” №24-26; 
   
12.Обект № 13 – терен находящ се на ул. „258” №4, УПИ – III-1337, кв.196; 
   
13.Обект № 14 – терен находящ се на ул. „Софроний Врачански” №159, кв.98; 
   
14.Обект № 15 – терен находящ се на бул. „Сливница” №91-93, кв.53; 

15.Обект № 16 – терен находящ се на ул. „Княз Борис І” №238, кв.79; 

16.Обект № 17 – терен находящ се на ул. „Първа българска армия”, м. „Военна рампа – изток” , кв.6; 

I. Условия за участие: съгласно утвърдената от кмета на СО-район „Сердика” конкурсна документация. 
Краен срок за закупуване на конкурсна документация: до 12.00ч. на 29.10.2015 г. 

Краен срок за представяне на оферти: до 16.00ч. на 29.10.2015г. в деловодството на СО – район „Сердика”, ет. 2.ст.225 
На 30.10.2015 г. от 11.00 часа в заседателната зала на СО-район “Сердика”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №88, етаж.4, ще се разгледат постъпилите оферти за конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти, частна общинска собственост, на територията на СО – район „Сердика”” 

Цена на конкурсната документация – 30лв. с ДДС, заплаща се на касата на СО-район “Сердика” – гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №88, ст.214 – всеки работен ден от 09.00ч до 17.00ч. и се получава от деловодството – ст.219. 

Лице за контакти: Красимир Александров тел. 931 51 18, 921 80 41. 
*За всеки отделен обект се участва с отделна конкурсна документация и се заплаща отделен депозит за участие 

15.10.2015