Район "Подуяне" ще проведе представяне на проект за ПУП – ИПРЗ и РУП "за обществено обслужване" и "за ЖС и магазини" – (нови) и съществуващ УПИ III-555, кв.12б, м. „Суха река – запад”

 

СЪОБЩЕНИЕ


Съобщаваме Ви, че на 09.11.2017 г. от 15,00 часа в сградата на район „Подуяне” при СО, ул. „Плакалница” № 51, ет. 3, заседателна зала, ст. 321, по силата на Заповед № РПД17-РД09-95/25.10.2017 г. на кмета район „Подуяне” при СО, ще се проведе представяне на проект за ПУП – ИПРЗ в обхвата на УПИ I – „за обществено обслужване”, ПИ с идентификатор 68134.610.554 и създаване на нови УПИ I-554 – „за ЖС и магазини”, УПИ IV-554 – „за ЖС и магазини” и УПИ V-554– „за обществено обслужване” и  РУП за УПИ I-554 – „за ЖС и магазини”, УПИ IV-554– „за ЖС и магазини”, УПИ V-554 – „за обществено обслужване” (нови) и съществуващ УПИ III-555, кв.12б, м. „Суха река – запад”.  Писмените становища по проекта се адресират до кмета на район „Подуяне” и се подават в служба АОН на район „Подуяне”, ул. „Плакалница” № 51, ет. 1 до 16,00 часа на 23.11.2017 г.
За приключване на общественото обсъждане на 07.12.2017 г. от 15.00 часа в същата зала ще се проведе обществена дискусия за същия проект.
 

28.10.2017