Район „Подуяне“ обявява обществено обсъждане на работен проект за обект: „Организация на движението (включително и въвеждане на еднопосочно движение) на улиците, заключени между ул. „Александър Екзарх“, ул. „Тодорини кукли“, ул. „Витиня“ и бул. „Ботевградско шосе“ в р-н „Подуяне“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с проект за промяна на организацията на движението в ж.к. „Сухата река“ на Столична община – район „Подуяне“, на Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението при Столична община е издадена Заповед РПД19-РД09-38 от 01.04.2019 г. на кмета на район „Подуяне“ за представяне на 09 април 2019 г. (09.04.2019 г.) от 18.00 часа в сградата на 49. ОУ „Бенито Хуарес“, ул. „Гаврил Кръстевич“ на работен проект за обект:

„Организация на движението (включително и въвеждане на еднопосочно движение) на улиците, заключени между ул. „Александър Екзарх“, ул. „Тодорини кукли“, ул. „Витиня“ и бул. „Ботевградско шосе“ в р-н „Подуяне“.

Проектът е изложен на таблото за обявления към отдел ИИБЕ на IV етаж, на таблото за обявления на 1. етаж в административната сграда на CO – район „Подуяне“, на интернет страницата на CO – район „Подуяне“ http://www.poduiane.info и на интернет страницата на Столична община http://www.sofia.bg.

Писмени становища по проекта, адресирани до Кмета на район „Подуяне“, се подават в деловодството на CO – Район “Подуяне“, на адрес ул. „Плакалница“ № 51, бл. 59, първи етаж, до 23 април 2019 г. (23.04.2019 г.), както и на електронния адрес на CO – район „Подуяне“ – raion@poduiane.info. Становищата трябва да съдържат общ коментар на проекта и конкретни мотивирани предложения.

За срока на изготвяне на писмени становища проектът се намира в административната сграда на CO – район „Подуяне“, етаж IV, стая 412, като допълнителна информация по проекта се дава от началник-отдел ИИБЕ на CO – район „Подуяне“, в рамките на приемното време: вторник от 9.00 до 12.00 часа и сряда от 13.30 до 16.00 часа.

На 23 април 2019 г. (23.04.2019 г.) от 18.00 часа в сградата на 49. ОУ „Бенито Хуарес“, ул. „Гаврил Кръстевич“ ще се проведе обществено обсъждане и заключителна дискусия на работен проект за обект: „Организация на движението (включително и въвеждане на еднопосочно движение) на улиците, заключени между ул. „Александър Екзарх“, ул. „Тодорини кукли“, ул. „Витиня“ и бул. „Ботевградско шосе“ в р-н „Подуяне“.

За участие в дискусията се канят лицата, представили писмени становища, екипа, разработил проекта, както и всички заинтересовани граждани, живеещи в описания по-горе район на Столична община. Също така ще присъстват и представители на районната администрация.

СХЕМА № 1 

СХЕМА № 2

02.04.2019