Район „Подуяне” обявява конкурс за отдаване под наем на ученически столове и бюфети в учебни заведения на територията на район "Подуяне"
Район „Подуяне”
обявява конкурс
 

за отдаване под наем на ученически столове и бюфети в учебни заведения на територията на район "Подуяне", който ще се проведе на 15.10.2010 г. от 10.00 часа за следните обекти:

Обект № 1

 24 СОУ "П. Кр. Яворов", жк "Х. Димитър", бюфет - 24.00 кв.м. с определен месечен наем: 1416 лв

Обект № 2:

95 СОУ "Проф. Иван Шишман", жк "Х.Димитър", уч. стол - 270.00 кв.м. с определен месечен наем: 159.30 лв -
95 СОУ "Проф. Иван Шишман"
, жк "Х.Димитър", бюфет - 10.00 кв.м с определен месечен наем: 5.90 лв

Обект № 3

124 ОУ "Васил Левски", жк "Суха река", бюфет - 32.00 кв.м.с определен месечен наем: 17.60 лв

Обект № 4

 24 СОУ "П. Кр. Яворов", жк "Х. Димитър", книжарница - 24.00 кв.м. с минимална наемна цена: 151.00 лв

Върху посочените цени се начислява ДДС.

Документи за участие в конкурса се закупуват в сградата на районната администрация: жк. "Суха река", ул. "Плакалница" № 51, бл. 59, ет.1 - център за административно и информационно обслужване, сектор "Търговска дейност" до 16.00 часа на 14.10.2010 г.

Цена на конкурсната документация - 150.00 лв. /сто и петдесет лв./.

Депозит за участие в конкурса - 300.00 лв. /триста лв./.

Документи за участие в конкурса се подават до 16.00 часа на 14.10.2010 г. включително.

За справки тел.: 8146 151

 

ЕВА МИТОВА
КМЕТ НА Р-Н "ПОДУЯНЕ"

20.09.2010