Район “Овча купел” обявява удължаване на конкурс за отдаване под наем на помещение, находящо се в кв. Суходол, ул. Перла № 34, предназначено за аптека-дрогерия
Столична община – район "Овча купел"
 

Обявява удължаване конкурс за: Oтдаване под наем на помещение, находящо се в кв. Суходол, ул. Перла № 34, предназначено за: аптека-дрогерия с площ 28.00 кв.м.и с начална конкурсна цена 9.60 лв без ДДС на кв.м.

Цена на конкурсни книжа – 100 лв. без ДДС.

Гаранция за участие 150.00 лв. /сто и петдесет/ лв.

Конкурсната документация се получава в стая № 9, ет. 1 в сградата на района - бул. “Цар Борис III” № 136В до 16:30 ч. на 05.01.2011 год., вкл.

Подават се в деловодство, ет. 1 в сградата на района - бул. “Цар Борис III” № 136В до 16:30 ч. на 07.01.2011.г., вкл.

Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 10.01.2011 год.

 

Кмет на район Овча купел
/инж. Пл. Йорданов/

 

11.12.2010