Район Оборище обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на реални части от имот публична общинска собственост

I. Кметът на СО – район ”Оборище”, бул. ”Мадрид” № 1, в изпълнение на Заповед № СОА17-РД98-7/27.02.2017 г. на кмета на Столична община и на основание чл.46, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от пет години на реални части от имот публична общинска собственост, находящ се в гр. София, СО-Район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 1, в приемното фоайе на административната сграда, предоставена за нуждите на Район „Оборище”, представляващи:
   
1/. Реална част със застроена площ 1 кв.м., за поставяне на вендинг автомат за кафе и топли напитки, срещу начална конкурсна месечна наемна цена от 66 лева без ДДС и;
2/. Реална част със застроена площ 1 кв.м., за поставяне на вендинг автомат за сандвичи и пакетирани храни, срещу начална конкурсна месечна наемна цена от 66 лева, без ДДС.

   
ІІ. Конкурсната документация за участие в конкурса може да бъде закупена в сградата на район „Оборище”, бул. „Мадрид” №1, ет.1, каса от 06.03.2017г. до 03.04.2017г. включително, при цена 60 (шестдесет) лв. с включен ДДС.
   
ІІІ. Документи за участие в конкурса се подават в деловодството на район „Оборище”, бул. „Мадрид” №1, ет.1 до 17.00 часа на 03.04.2017 г. включително. Преди подаване на документите се заплаща гаранция за участие в размер на 50 (петдесет) лв.
   
ІV. Публично оповестения конкурс ще се проведе на 04.04.2017 г. в сградата на СО-район Оборище, бул. „Мадрид“ № 1, ет. 2, заседателна зала, от 10.00 часа в закрито заседание.
   
За допълнителна информация: СО-район „Оборище”: отдел „Административно и правно обслужване, европейски проекти и иновации”, тел: 02/8157639 и 02/8157636.

06.03.2017