Район "Нови Искър" търси да назначи служител на длъжност експерт "Култура"


СО – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

Длъжност: Експерт "Култура"

 
Във връзка с увеличения обем работа търсим динамична, креативна и позитивна личност, която да се присъедини към нашият екип.

Отговорности:

 • Извършва дейности в съответствие с държавната политика в областта на културата и спазване на нормативните актове;
 • Изготвя, съгласува и изпълнява Календара на културните събития на район „Нови Искър“;
 • Разработва проекти и програми в сферата на културата;
 • Осигурява взаимодействие между читалища, учебни заведения, институции и НПО в областта на културните дейности;
 • Събира, обобщава и публикува информация за възможностите за летен културен отдих и занимания на територията на района;
 • Води регистъра на паметниците на културата и военните паметници, които се намират на територията на района;
 • Подготвя информация за дейностите, организирани от районната администрация, и запознава обществеността с тях;
 • Изготвя поздравителни адреси и други официални писма;
 • Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения.

Изисквания:

 • Минимална образователна степен  бакалавър/висше образование в процес на обучение;
 • Област на висше образование: Култура,  Хуманитарни науки, Връзки с обществеността и  в сферата на комуникациите;
 • Отлична писмена и устна култура на български език;
 • Добра компютърна грамотност, MS Office;
 • Готовност за работа в динамична среда;
 • Внимание към детайла, новаторско и творческо мислене;
 • Умения за работа в екип;
 • Организационни умения;
 • Опит на подобна позиция ще се счита за сериозно предимство.

Ние предлагаме:

 • Постоянен трудов договор с брутно възнаграждение 900 лв. – 1350 лв.;
 • Петдневна работна седмица (пон. – пет.; 8:30 ч. – 17:00 ч.);
 • Интересна и предизвикателна работа;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Богат набор от обучения за повишаване на компетенциите;
 • Периодично допълнително материално стимулиране според представянето;
 • Пакет социални придобивки.

Начинът за провеждане на подбора:

 • Интервю събеседване и писмена работа за проверка на нивото на писмената реч.

Необходими  документи:

 • Подробна професионална автобиография /CV.

Ако предложението ни представлява интерес за Вас, моля изпращайте вашите документи на адрес jobs@novi-iskar.bg

Ще се свържем с одобрените по документи кандидати за провеждане на индивидуална среща.

Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и ЗЗЛД.

 

14.02.2022