Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем на общински имоти

Столична община и Район "Младост" на основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка със заповед № СОА17-РД09-576/02.06.2017 г. на кмета на Столична община
 

ОБЯВЯВА

конкурс за отдаване под наем на общински имоти, както следва:
 

АДМИНИСТРАТИВЕН

АДРЕС

ВИД НА ИМОТА

ПЛОЩ

КВ.М.

А О С

ПРЕДМЕТ

НА

ДЕЙНОСТ

СРОК ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

Начална наемна цена за един месец за имота в лева без ДДС

1

39 СУ, Петър Динеков, ж.к. Младост-2 до блок 205

помещения в приземен етаж на училището

138,12 кв.м.

АОС 13/16.09.1996 г.

 

ученически

стол и бюфет

5 години от датата на подписване на договора

85,63 лв.

2

81СУ, Виктор Юго”, жк. Младост-3 до блок 321а

помещения в приземен етаж на училището

235,33 кв.м.

АОС 14/16.09.1996 г.

 

ученически

стол и бюфет

5 години от датата на подписване на договора

143,55 лв.

3

118 СУ, Акад.Людмил Стоянов, ж.к. Младост-1

помещения в приземен етаж на училището

150,26 кв.м.

АОС 8/16.09.1996 г.

 

ученически

стол и бюфет

5 години от датата на подписване на договора

96,17 лв.

4

125 СУпроф. Боян Пенев

ж.к. Младост-1

помещения в приземен етаж на училището

194,52 кв.м

АОС 9/16.09.1996 г.

 

ученически

стол и бюфет

5 години от датата на подписване на договора

124,49 лв.

5

128 СУ, „Алберт Айнщайн”, ж.к. Младост-2 до блок 221а

помещения в приземен етаж на училището

189,08 кв.м

АОС 12/16.09.1996 г.

 

ученически

стол и бюфет

5 години от датата на подписване на договора

117,23 лв.

6

131 СУ, „Климент Тимирязев”, жк. Младост-4 до блок 417

помещения в приземен етаж на училището

292,28  кв.м.

АОС 7/16.09.1996 г.

 

ученически

стол и бюфет

5 години от датата на подписване на договора

178,29 лв.

7

144 СУ, „Народни будители”, жк. Младост-3 до блок 305

помещения в приземен етаж на училището

283,67 кв.м.

АОС 15/16.09.1996 г.

 

ученически

стол и бюфет

5 години от датата на подписване на договора

173,04лв.

8

145 ОУ, Симеон Радев, ж.к. Младост-1A до блок 528

помещения в приземен етаж на училището

226,99 кв.м.

АОС 11/16.09.1996 г

ученически

стол

5 години от датата на подписване на договора

145,27 лв.

 

 

Гаранция за участие: месечна цена за обект, за който участникът кандидатства. Внася се в район "Младост", ул. "Св. Преображение" № 1,  партерен етаж, гише № 5-6 или вносима по сметка на СО - район "Младост" в Общинска банка. IBAN ВG 64 SOMB 9130 33 17609501; BIC – SOMBBGSF.

Документи за конкурса се закупуват от 21.07.2017 г. до 21.08.2017 г. (вкл.) всеки работен ден от 9.00 до 16.30 ч. в Център за административно обслужване на район Младост - партер, гише № 3-4, след платена сума в касата,  гише № 5-6 в размер на 50 лв. /петдесет лева с включен ДДС/:

Оферти се подават от 21.07.2017 г. до 21.08.2017 г. вкл./ всеки работен ден от 9.00 до 16.30 ч. в Център за административно обслужване на район Младост партер, гише № 3-4;

Предложенията ще се разглеждат на 22.08.2017 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на район Младост, ет 3, стая 302.

Лице законтакт: Петя Георгиева - тел:  02/877-04-83

 

 

ЗА КМЕТ НА РАЙОН МЛАДОСТ:

                                      /БИЛЯНА ПЕТРОВА-Заповед №РМЛ17-РД91-62/13.07.2017г./

21.07.2017