Район „Лозенец“ удължава срока за подаване на оферти в конкурс за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на СО – район „Лозенец"

На основание чл. 31, ал. 2, чл. 52 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, в изпълнение на Заповед № СОА18-РД-09-566/06.06.2018 г. на кмета на Столична община, във връзка със Заповед № РД-09-157/08.08.2018 г. на кмета на  район „Лозенец“ се удължава срокът за подаване на оферти в конкурс за отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на СО – район „Лозенец:

1. Помещения, находящи се в сградата на 122. ОУ „Николай Лилиев“ с адрес: гр. София, ул. „Презвитер Козма“ № 2 – ученически стол и бюфет с полезна площ 182.82 кв. м –  наемна цена 117 лв. (сто и седемнадесет лева) без ДДС.

2. Помещения, находящи се в сградата на 139. ОУ „Захари Круша“ с адрес: гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 44 – ученически стол и бюфет с полезна площ 73,15 кв. м, наемна цена 51 лв. (петдесет и един лева) без ДДС.

 

Конкурсната документацията може да бъде закупена всеки работен ден на адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 2, ет. 2 (деловодство) от 8.30 ч. – 17.00 ч. до 27.08.2018 г.  Подаване на оферти до 17.00 ч. на 28.08.2018 г. Цена на документацията 50.00 лв. Лице за контакт: Ивана Минкина – 02 865 66 72.

 

10.08.2018