Район „Кремиковци” - обществено обсъждане на „Проект за план за регулация застрояване по чл. 22, ал. 4 ЗУТ и план схеми на мрежите и съорьженията на техническата инфраструктура на м. кв. Кремиковци - жилищен комплекс

Заповед № РКР17-РД09-23/06.02.2017 г. на Кмета на Район „Кремиковци” във връзка с обществено обсъждане на „Проект за план за регулация и застрояване по чл. 22, ал. 4 ЗУТ и план схеми на мрежите и съорьженията на техническата инфраструктура на м. кв. Кремиковци — жилищен комплекс, в граници: от север — съществуваща улица без име, северно от жилищен блокове № 15 и 33 — 40, от изток — алея Металург, улици по о.т. 229а — 246, по о.т. 246 — 267 — 268 — 250 (продължение на ул. Райна Княгиня), по о.т. 250— 251 — 252 (продължение на ул. Изгрев), ул. Цар Калоян и отводнителен канал; от юг — ул. Панайот Волов и ул. Радивой; от запад — ул. Петър Османов, ул. Бели брези и ул. Св. св. Кирил Методий”.

Заповед № РКР17-РД09-23/06.02.2017 г.

13.02.2017