Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на земеделска земя /ниви/ – частна общинска собственост на територията на район „Кремиковци”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 14, ал.(2) от Закона за общинската собственост,  чл. 31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, чл. 87, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост на Столичния общински съвет, във връзка с Решение № 377 по Протокол № 18, т. 59 от 23.07.2020г. и с чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед № СОА20-РД09-2325/21.08.2020г. на Кмета на Столична община,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За отдаване под наем на земеделска земя /ниви/ за срок от 10 години – частна общинска собственост на територията на район „Кремиковци”, съгласно обявата  на информационното табло на района.  

Приложение 1

Общински поземлен фонд - ниви (над 10.000дка.) за отдаване под наем чрез конкурс

позиция

идентификатор

№ по КВС

площ (дка)

землище

НТП

местност

категория

съседи

 АОС

Заповед на ИД на АГКК

1

68134.8384.74

2074

11.048

Ботунец

нива

Търне

4

68134.8384.128   68134.8384.129   68134.8384.131

1739/02.12.2011

РД-18-61/27.09.2010

2

68134.8384.66

2066

14.645

Ботунец

нива

Търне

4

68134.8384.129   68134.8384.127   68134.8384.125   68134.8384.130   68134.8384.131

1737/02.12.2011

РД-18-61/27.09.2010

3

68134.8364.11

19011

14.739

Ботунец

нива

Шабаница

3

68134.8362.61   68134.8365.34   68134.8364.12   68134.8363.152

2469/22.11.2012

РД-18-61/27.09.2010

4

68134.8362.77

16001

15.443

Ботунец

нива

Обреща

3

22304.7906.25   22304.7895.12   68134.8362.79   68134.8362.31   68134.8362.32   68134.8362.61   68134.8362.34   68134.8363.153

3156/27.03.2018

РД-18-61/27.09.2010

5

68134.8368.37

23037

21.896

Ботунец

нива

Цигански път

3

68134.8368.44   68134.8369.53   68134.8368.34   68134.8368.46   68134.8368.36   68134.8368.45   68134.8368.43

2480/22.11.2012

РД-18-61/27.09.2010

6

68134.8364.1

19001

22.134

Ботунец

нива

Шабаница

3

68134.8363.153   68134.8364.12   68134.8364.9   68134.8364.5   68134.8364.4   68134.8364.3   68134.8364.2   68134.8367.32

1720/30.11.2011

РД-18-61/27.09.2010

7

68134.8379.2

6002

24.803

Ботунец

нива

Гробището

3

68134.8379.9   68134.8379.7   68134.8379.6   68134.8379.5   68134.8382.41   68134.8379.10

1590/03.08.2011

РД-18-61/27.09.2010

8

68134.8373.15

11015

35.925

Ботунец

нива

Билото

4

68134.8397.96   68134.7893.24   68134.7893.25   68134.7893.22   68134.8373.91   68134.8377.20   68134.8380.108   68134.8380.110   68134.8380.109

1722/30.11.2011

РД-18-61/27.09.2010

9

68134.8362.78

16001

59.430

Ботунец

нива

Обреща

3

68134.8362.7   68134.8362.61   68134.8362.9   68134.8362.10   68134.8362.11   68134.8362.12   68134.8362.13   68134.8362.14   68134.8362.17   68134.8362.18   68134.8362.19   68134.8362.20   68134.8362.56   68134.8362.57   68134.8362.29   68134.8362.58   68134.8362.79   68134.8362.53   68134.8362.52   68134.8362.8   16448.7767.1   16448.7767.40   16448.7738.71   16448.7738.72   16448.7738.14   16448.7738.13   16448.7738.12   16448.7738.22   68134.8365.36   16448.7738.24   68134.8365.34   68134.8362.2   68134.8362.3   68134.8362.4   68134.8362.5   68134.8362.6

3157/27.03.2018

РД-18-61/27.09.2010

10

68134.8373.88

11088

66.652

Ботунец

нива

Билото

3

68134.7893.23   68134.7894.16    68134.8373.87   68134.8373.86   68134.8373.85   68134.8373.84   68134.8373.95   68134.8373.83   68134.8373.81   68134.8373.80   68134.8373.76    68134.8373.75   68134.8373.69   68134.8363.153   68134.8373.68

1723/30.11.2011

РД-18-61/27.09.2010

11

68134.8380.5

5005

83.720

Ботунец

нива

Омарица

3

68134.8380.6   68134.8380.10   68134.8380.11   68134.8380.14   68134.8380.12   68134.8380.15   68134.8380.16   68134.8380.17   68134.8380.18   68134.8380.24   68134.8380.123   68134.8380.29   68134.8380.30   68134.8380.28   68134.8380.25

1726/30.11.2011

РД-18-61/27.09.2010

12

68134.8381.298

4298

101.467

Ботунец

нива

Гилица

3

68134.8381.301   68134.8381.261   68134.8381.266   68134.8381.268   68134.8381.283   68134.8381.284   68134.8381.285   68134.8381.286   68134.8381.287   68134.8381.288   68134.8381.309   68134.8381.170

1734/02.12.2011

РД-18-61/27.09.2010

13

16448.7840.12

119012

10.490

Горни Богров

нива

Селището

4

16448.7840.18   16448.7840.36   16448.7840.37   16448.7839.1   16448.7840.5   16448.7722.80   16448.7722.69   16448.7840.17

1573/09.06.2011

РД-18-29/27.05.2010

14

16448.7850.5

130001

11.763

Горни Богров

нива

Траскето

4

16448.7850.57   16448.7852.50   16448.7850.52

2441/22.11.2012

РД-18-29/27.05.2010

15

16448.7872.7

158007

13.650

Горни Богров

нива

Трън. Могила

4

16448.7873.7   16448.7873.1   16448.7872.8   16448.7872.69

2347/27.09.2012

РД-18-29/27.05.2010

16

16448.7864.5

133005

14.299

Горни Богров

нива

Мало ливаде

4

16448.7852.57   16448.7864.10   16448.7864.9   16448.7864.8   16448.7864.6   16448.7864.4

2428/22.11.2012

РД-18-29/27.05.2010

17

16448.7874.1

154001

14.579

Горни Богров

нива

Келемия

4

16448.7874.10   16448.7874.2   16448.7874.12   16448.7874.11   16448.7868.50   16448.7868.51

2444/22.11.2012

РД-18-29/27.05.2010

18

16448.7832.62

113007

18.794

Горни Богров

нива

Янещица

4

16448.7816.17   16448.7832.63   16448.7832.6   16448.7832.5   16448.7835.73   16448.7816.16

2947/05.06.2016

РД-18-29/27.05.2010

19

16448.7872.1

158001

19.274

Горни Богров

нива

Трънлива

4

16448.7872.68   16448.7872.6   16448.7872.67   16448.7872.2   16448.7872.66   16448.7872.65   16448.7872.64

1653/06.10.2011

РД-18-29/27.05.2010

20

16448.7850.4

131004

22.923

Горни Богров

нива

Лаго

4

16448.7849.114   16448.7850.58   16448.7852.50   16448.7850.3   16448.7850.53   16448.7850.2

2339/27.09.2012

РД-18-29/27.05.2010

21

16448.7832.63

113007

25.905

Горни Богров

нива

Янещица

4

16448.7824.6   16448.7832.6   16448.7832.62   16448.7816.16   16448.7816.17

2948/05.06.2016

РД-18-29/27.05.2010

22

16448.7871.3

156003

28.432

Горни Богров

нива

Чумовица

4

16448.7871.75   16448.7871.18   16448.7871.17   16448.7871.16   16448.7871.15   16448.7871.14   16448.7871.13   16448.7871.12   16448.7871.11   16448.7871.10   16448.7871.9   16448.7871.8   16448.7871.7   16448.7871.6   16448.7871.5   16448.7871.4   16448.7871.2   16448.7871.72

1651/06.10.2011

РД-18-29/27.05.2010

23

16448.7841.51

121002

42.113

Горни Богров

нива

Селището

4

16448.7842.4   16448.7842.5   16448.7842.6   16448.7841.52   16448.7840.38   16448.7722.66   16448.7722.64   16448.7841.50   16448.7722.57   16448.7843.30   16448.7843.31   16448.7843.32   16448.7843.33   16448.7843.27   16448.7842.1   16448.7842.2   16448.7842.3

3285/18.01.2019

РД-18-29/27.05.2010

24

16448.7841.52

121002

49.681

Горни Богров

нива

Селището

4

16448.7842.10   16448.7842.11   16448.7842.12   16448.7842.13   16448.7850.50   16448.7842.15   16448.7852.50   16448.7840.38   16448.7841.51   16448.7842.6   16448.7842.7   16448.7842.8   16448.7842.9

3286/18.01.2019

РД-18-29/27.05.2010

25

16448.7881.1

160001

60.314

Горни Богров

нива

Трънлива могила

4

16448.7880.61   16448.7881.9   16448.7881.70   16448.7881.6   16448.7881.21   16448.7881.20   16448.7881.4   16448.7881.3   16448.7881.2   16448.7873.5   16448.7873.6   16448.7869.9

1650/06.10.2011

РД-18-29/27.05.2010

26

16448.7832.6

113006

113.467

Горни Богров

нива

Янещица

4

16448.7832.4   16448.7832.5   16448.7832.7   16448.7824.6   16448.7832.60   16448.7832.11   16448.7832.2   16448.7832.3

2437/22.11.2012

РД-18-29/27.05.2010

27

22304.7979.509

509

26.636

Долни Богров

нива

Герена

5

22304.7979.530   22304.7979.531   22304.7979.532   22304.7979.535   22304.7979.888   22304.7979.889   22304.7979.537   22304.7979.538   22304.7979.167   22304.7979.552   22304.7979.215   22304.7979.528

2867/31.03.2015

РД-18-57/03.09.2010

28

22304.8070.7

259007

48.087

Долни Богров

нива

Лаката

5

22304.7891.924   22304.8070.444   22304.7891.949   22304.8070.8   22304.8070.9   22304.8070.6   22304.8042.438   22304.8070.5   22304.8070.4   22304.8070.3   22304.7950.99   22304.8070.2   22304.8042.1   22304.7950.100   22304.7950.101   22304.7891.999   22304.8070.507

2794/27.02.2014

РД-18-57/03.09.2010

29

22304.8042.2

159002

176.164

Долни Богров

нива

Ричкова дупка

5

22304.8041.25   22304.8041.24   22304.8042.5   22304.8042.441   22304.8042.1   22304.8070.4   22304.8042.438

2874/31.03.2015

РД-18-57/03.09.2010

30

29204.7635.2

66002

10.366

Желява

нива

Средно поле

9

29204.7635.15   29204.7635.3   29204.7636.67   29204.7645.32   29204.7635.1

1755/05.12.2011

РД-18-30/28.05.2010

31

29204.7582.38

128038

10.400

Желява

нива

Убреща

7

29204.7582.39   29204.7582.58   29204.7582.37   29204.7582.53

2800/23.06.2014

РД-18-30/28.05.2010

32

29204.7582.41

128041

10.995

Желява

нива

Убреща

7

29204.7582.42   29204.7582.58   29204.7582.40   29204.7582.53

2802/23.06.2014

РД-18-30/28.05.2010

33

29204.7582.42

128042

11.997

Желява

нива

Убреща

7

29204.7582.47   29204.7582.43   29204.7582.58   29204.7582.41   29204.7582.53   29204.7582.46

2803/23.06.2014

РД-18-30/28.05.2010

34

29204.7639.42

70042

12.566

Желява

нива

Драгойчовица

9

29204.7639.140   29204.7639.44   29204.7639.41   29204.7639.40   29204.7639.45   29204.7639.34   29204.7639.33   29204.7639.29   29204.7639.28   29204.7639.26   29204.7639.25   29204.7639.14   29204.7639.24   29204.7639.13   29204.7639.43

1826/16.03.2012

РД-18-30/28.05.2010

35

29204.7630.24

75025

13.394

Желява

нива

Къртова ливада

7

29204.7627.18   29204.7630.49   29204.7630.22   29204.7632.31   29204.7632.32

1831/16.03.2012

РД-18-30/28.05.2010

36

29204.7639.140

70140

13.587

Желява

нива

Драгойчовица

9

29204.7638.48   29204.7639.115   29204.7639.111   29204.7639.110   29204.7639.101   29204.7639.105   29204.7639.100   29204.7639.72   29204.7639.87   29204.7639.71   29204.7639.56   29204.7639.46   29204.7639.52   29204.7639.45

1829/16.03.2012

РД-18-30/28.05.2010

37

29204.7595.2

126002

13.948

Желява

нива

Ханчето

4

29204.7594.82   29204.7595.3   29204.7595.4   29204.7596.11   29204.7595.1

1752/05.12.2011

РД-18-30/28.05.2010

38

29204.7614.38

92038

15.604

Желява

нива

Чунгол

4

29204.7598.7   29204.7614.37   29204.7616.67   29204.7614.39   29204.7614.36   29204.7614.41

1753/05.12.2011

РД-18-30/28.05.2010

39

29204.7594.60

27060

17.303

Желява

нива

Желявица

4

29204.7594.63   29204.7594.82   29204.7594.56   29204.7594.55   29204.7594.61   29204.7594.62

1654/06.10.2011

РД-18-30/28.05.2010

40

29204.7630.47

75047

31.089

Желява

нива

Къртовица

7

29204.7627.18   29204.7627.16   29204.7630.39   29204.7630.38   29204.7630.37   29204.7630.27   29204.7630.26   29204.763.49

1754/05.12.2011

РД-18-30/28.05.2010

41

29204.7594.63

127063

32.382

Желява

нива

Желявица

4

29204.7594.70   29204.7594.60   29204.7594.82   29204.7594.76   29204.7594.62

1660/06.10.2011

РД-18-30/28.05.2010

42

24204.7585.27

131027

35.805

Желява

нива

Клюнчов валог

4

29204.7581.13   29204.7581.7   29204.7585.28   29204.7585.20   29204.7585.30

1662/06.10.2011

РД-18-30/28.05.2010

43

29204.7583.50

129050

50.008

Желява

нива

Убреща

7

29204.7581.13   29204.7583.51   29204.7583.49   29204.7583.39   29204.7583.59   29204.7583.35   29204.7582.58

1751/05.12.2011

РД-18-30/28.05.2010

44

68134.8287.26

99026

11.020

Сеславци

нива

Арто

4

68134.8287.15   68134.8287.17   68134.8287.13   68134.8287.12   68134.8287.11   68134.8287.25   68134.8287.41

1858/07.05.2012

РД-18-61/27.09.2010

45

68134.8299.7

9139080007

12.436

Сеславци

нива

Кръстелски път

9

68134.8301.28   68134.8283.703   68134.8283.705   68134.8298.40   68134.8299.8   68134.8299.532   68134.8300.20   68134.8299.5   68134.8299.6   68134.8299.4   68134.8299.3   68134.8299.2   68134.8299.9   68134.8299.1   68134.8300.14   68134.8299.531

2652/03.01.2013

РД-18-61/27.09.2010

46

68134.8284.1142

9139100001

13.049

Сеславци

нива

Арто

4

68134.8389.1   68134.8284.1144   68134.8284.1004   68134.8284.1066   68134.8284.1005

1859/07.05.2012

РД-18-61/27.09.2010

47

68134.8284.1143

9139100002

13.416

Сеславци

нива

Арто

4

68134.8389.1   07140.8122.461   07140.8122.18   68134.8284.1036   68134.8284.1004

1860/07.05.2012

РД-18-61/27.09.2010

48

68134.8284.204

1204

16.954

Сеславци

нива

Ръто

4

68134.8286.853   68134.8284.180   68134.8284.1025   68134.8284.216

1846/07.05.2012

РД-18-61/27.09.2010

49

68134.8299.8

80008

17.462

Сеславци

нива

Падината

9

68134.8299.6   68134.8299.7   68134.8299.531

1857/07.05.2012

РД-18-61/27.09.2010

50

68134.8332.38

59038

35.145

Сеславци

нива

Креща

9

68134.8332.48   68134.8334.26   68134.8332.47   68134.8332.37

1851/07.05.2012

РД-18-61/27.09.2010

51

68134.8305.7

77007

47.087

Сеславци

нива

Четири круши

9

68134.8306.40   68134.8305.49   68134.8305.48   68134.8303.3   68134.8305.6   68134.8306.42

1855/07.05.2012

РД-18-61/27.09.2010

52

68134.8303.1

78001

122.785

Сеславци

нива

Изливо

9

68134.8283.1100   68134.8283.430   68134.8283.431   68134.8283.432   68134.8283.1019   68134.8283.532   68134.8283.533   68134.8283.534   68134.8283.535   68134.8283.536   68134.8283.537   68134.8283.1018

1856/07.05.2012

РД-18-61/27.09.2010

53

87401.7547.55

44055

10.000

Яна

нива

Садината

5

87401.7547.48   87401.7547.56   87401.7547.108   87401.7547.54   87401.7547.49

1648/06.10.2011

РД-18-59/14.09.2010

54

87401.7547.36

44036

10.000

Яна

нива

Садината

4

87401.7547.19   87401.7547.37   87401.7547.40   87401.7547.35   87401.7547.18

2810/05.06.2014

РД-18-59/14.09.2010

55

87401.7549.2

38002

10.001

Яна

нива

Садината

5

87401.7547.108   87401.7549.3   87401.7549.31   87401.7549.1

1917/08.05.2012

РД-18-59/14.09.2010

56

87401.7547.1

44001

10.034

Яна

нива

Садината

4

87401.7547.105   87401.7547.64   87401.7547.62   87401.7546.4   87401.7536.3

1745/02.12.2011

РД-18-59/14.09.2010

57

87401.7544.23

50023

11.335

Яна

нива

Чучура

7

87401.7543.24   87401.7544.51   87401.7556.10   87401.7544.50   87401.7544.19   87401.7544.18   87401.7544.20   87401.7544.17   87401.7544.55   87401.7543.60   87401.7543.22   87401.7543.23

1744/02.12.2011

РД-18-59/14.09.2010

58

87401.7547.48

44048

15.000

Яна

нива

Садината

5

87401.7547.40   87401.7547.47   87401.7547.57   87401.7547.56   87401.7547.55   87401.7547.49

1647/06.10.2011

РД-18-59/14.09.2010

59

87401.7547.19

44019

15.001

Яна

нива

Садината

4

87401.7547.185   87401.7547.182   87401.7547.37   87401.7547.36   87401.7547.18   87401.7547.13

2751/21.01.2014

РД-18-59/14.09.2010

60

87401.7547.58

44058

20.000

Яна

нива

Садината

5

87401.7547.46   87401.7547.59   87401.7547.108   87401.7547.57   87401.7547.47

1550/09.06.2011

РД-18-59/14.09.2010

61

87401.7547.59

44059

20.000

Яна

нива

Садината

4

87401.7547.45   87401.7547.60   87401.7547.108   87401.7547.58   87401.7547.46

2792/27.02.2014

РД-18-59/14.09.2010

62

87401.7549.7

38007

20.001

Яна

нива

Садината

4

87401.7549.8   87401.7550.38   87401.7549.6   87401.7549.31

2753/21.01.2014

РД-18-59/14.09.2010

63

87401.7547.60

44060

20.002

Яна

нива

Садината

4

87401.7547.43   87401.7547.187   87401.7547.108   87401.7547.59   87401.7547.45   87401.7547.44

2813/05.06.2014

РД-18-59/14.09.2010

64

87401.7549.4

38004

20.003

Яна

нива

Садината

5

87401.7549.5   87401.7549.31   87401.7549.3   87401.7547.108

2814/05.06.2014

РД-18-59/14.09.2010

65

87401.7550.2

37002

23.700

Яна

нива

Валога

4

8740.7550.38   87401.7550.3   87401.7550.31

1748/02.12.2011

РД-18-59/14.09.2010

66

87401.7533.87

33087

42.000

Яна

нива

Садината

4

87401.7533.84   87401.7533.152   87401.7533.153   87401.7533.86   87401.7533.150

1643/06.10.2011

РД-18-59/14.09.2010

67

87401.7520.1

35001

45.147

Яна

нива

Пожаро

4

87401.7520.10   87401.7520.2

1644/06.10.2011

РД-18-59/14.09.2010

68

87401.7548.1

36001

82.112

Яна

нива

Валога

4

87401.7536.3   87401.7548.30   87401.7548.5   87401.7548.4   87401.7548.3   87401.7548.2

1645/06.10.2011

РД-18-59/14.09.2010

69

87401.7560.107

60107

203.845

Яна

нива

Пасището

4

87410.7560.108   87401.7560.208   87401.7560.79   87401.7560.78   87401.7560.77   87401.7560.76   87401.7560.75   87401.7560.209   87401.7560.73

1649/06.10.2011

РД-18-59/14.09.2010


Начална конкурсна наемна цена за една стопанска година –   41 лв./дка на основание чл. 87, ал. 6, т. 1 от Наредбата за общинската собственост на Столичен общински съвет във връзка със Заповед № РД-46-143/20.03.2020г. на Министъра на земеделието, храните и горите /ДВ. Бр. 35 от 10.04.2020 г.

2. Цена на конкурсната документация: 10.00 лв. с ДДС.

3. Гаранция за участие в конкурса: 20.00 лв.

4. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци”, кв. Ботунец 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие / лично или чрез пълномощник/: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци”, кв. Ботунец – 1870 ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, до 13.30 часа на 28.09.2020г.  включително – всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.


6. Място, дата и час за провеждане на конкурсите:

- Район „Кремиковци”, кв. Ботунец-1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б – 28.09.2020г. от 13:45 часа.


7. Организатор на конкурса:

СО - район „Кремиковци” – кв. Ботунец 1870, тел. 994-52-61, e-mail: sokre@abv.bg

 


КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ”:.........................................

                                                                  ЛИЛИЯ ДОНКОВА

 

26.08.2020