Район "Красна поляна" – представяне на схема с предложение на места за акционни събития към читалище "Св. Св. Кирил и Методий"

На основание чл. 3, ал. 2 НРНПОО – приета с Решение № 950 по Протокол № 120/11.10.2007 г. на СОС, във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и чл. 46 от ЗМСМА

Заповед № РКП17-РД56-247/19.10.2017 г.
 

25.10.2017