Район "Изгрев" обявява обществено обсъждане на проект за: „Коригиран вариант на предложение за организация на движението по ул. „Акад. Методи Попов“, м. „Изток-Изток – 1 част“, на територията на район „Изгрев“, по плана на гр. София


ОБЯВЛЕНИЕ за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“ обявява на всички заинтересовани лица, че на основание Заповед № РИВ22-РД09-15/18.01.2022 г. на кмета на район „Изгрев“ ще се проведе обществено обсъждане на проект за: „Коригиран вариант на предложение за организация на движението по ул. „Акад. Методи Попов“, м. „Изток-Изток – 1 част“, на територията на район „Изгрев“, по плана на гр. София.

Представянето на проекта ще бъде на 27.01.2022 г. от 17:30 часа в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX, като достъп и участие на гражданите в обсъждането ще бъдат възможни посредством следния линк за включване:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m5b3c19b93854a24572a85b60224b85ab

Проектът с графичната част към него ще бъде наличен на официалната интернет страница на район „Изгрев“ (www.so-izgrev.bg). След представянето на проекта, писмени становища, мнения и предложения могат да се депозират в срок до 17:30 часа на 04.02.2022 г.

Заключителната дискусия ще се проведе на 10.02.2022 г. от 17:30 часа в дигитална среда (онлайн) посредством специализирана уеб платформа WEBEX, като достъп и участие на гражданите в дискусията ще бъдат възможни посредством следния линк за включване:
https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mf851732b5e89bb020a02c0f230bd1d22


Приложения:

Заповед № РИВ22-РД09-15/18.01.2022 г. на кмета на район „Изгрев“

Проект

 

 

18.01.2022