Район "Изгрев" обявява конкурс за отдаване под наем на помещения - публична общинска собственост за организиране на ученическо хранене

СО - район "Изгрев",
ул."Атанас Далчев" 12,

обявява конкурс за отдаване под наем на помещения - публична общинска собственост за организиране на ученическо хранене:

1. Ученически стол - бюфет в 11 ОУ, находящо се на ул. "Никола Габровски" 22, с площ от 262.31 кв.м.
- наемна цена в размер на 177.24 лв без вкл. ДДС.

Конкурсът ще се проведе на 14.07.2010 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на район "Изгрев" , стая №27.

2. Ученически стол - бюфет в 105 СОУ, находящо се на ул. "Св.Пимен Зографски" №7, с площ от 318.60 кв.м.
- наемна цена в размер па 215.27 лв без вкл. ДДС.

Конкурсът ще се проведе на 14.07.2010 г. от 13.00 ч. в заседателната зала на рапон "Изгрев" , стая №27.

3. Ученически стол - бюфет в 119 СОУ, находящо се на ул.”Латинка” №11, с площ от 328.24 кв.м.
- наемна цена в размер на 239.01 лв без вкл. ДДС.

Конкурсът ще се проведе на 14.07.2010 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на район "Изгрев" , стая №27.

Конкурсните документи се закупуват и подават от 14.06.2010г. до 13.07.2010 г. срещу сумата от 30 лв. /без ДДС/ , от ст.5, ет.1.

Депозитът за участие е в размер на 300 лв.

За справки тел: 970-10-59, 970-10-23

17.06.2010