Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ помещение (бивше кино „Аврора“) с площ от 496,06 кв. м – самостоятелен обект в сграда, за срок от десет години, за културна и обществена дейност

 

В изпълнение на Решение № 416/28.06.2018 г. на СОС и Заповед № СОА18-РД98-32/21.08.2018 г. на кмета на Столична община

             

СО – район „Илинден”

обявява конкурс

за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ  помещение (бивше кино „Аврора“) с площ от 496,06 кв. м съгласно схема № 15-90699-01.03.2017 г. за самостоятелен обект в сграда и идентификатор № 68134.1200.378.5.1, за срок от десет години, находящо се в кв. „Захарна фабрика”, етаж първи (дясно) на сградата на бл. 48А, за културна и обществена дейност.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 223.00 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие: в размер на 200.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документациятадо 14.00 ч.  на 13.02.2019 г. от район „Илинден”, служба АИО, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертитедо 17,00 ч. на 13.02.2019 г. включително в служба АИО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, бл. 51А.

Провеждане на конкурса: на 14.02.2019 г. от 10.00 ч., стая 421, ет. 4 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика”, бл. 51А.

Цена на книжата50.00 лв. (без ДДС).

Информация на тел.: 02/439 73 47; 02/439 73 46.

 

14.01.2019