Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ терен от 2,00 кв.м.

В изпълнение на Решение № 323 по Протокол № 34, точка 38 от 08.06.2017 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА17-РД98-27/03.07.2017 г. на кмета на Столична община 
         

СО - Район „Илинден”
обявява конкурс

за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ терен от 2,00 кв.м., находящ се в гр. София, район „Илинден”, ж.к. „Света Троица“, ул. „Пловдив“ № 20, в сградата на 45 ОУ „Константин Величков“, блок „Б“, централен коридор, в обособения кът на „фонтанките“, за разполагане на 2 /два/ броя вендинг автомати –
1 брой за продажба на здравословни храни и напитки и
1 брой автомат за прясно изцедени сокове.
Начална конкурсна месечна наемна цена: 80.00 лв. /без ДДС/.

Гаранция за участие в размер на 200.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14.00 ч.на 24.08.2017 г. от район „Илинден”, служба „АИО”, фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00 ч. на 24.08.2017 г., включително в служба „АИО” на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 25.08.2017 г. от 10.00 ч., стая 421, ет. 4 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47; 02/439 73 46.

20.07.2017