Работно време на районните данъчни служби на 31 декември

Във връзка с извършване на Годишното приключване на 2019 година касите в отделите „Общински приходи“ ще работят с граждани на 31.12.2019 година до 11:00 часа.

На гишетата за деловодно обслужване в отделите "Общински приходи" ще се приемат всички видове декларации до 17:00 часа (без да се извършват плащания в касите след 11:00 часа).

В първия работен ден от 2020 г. отделите „Общински приходи“ ще работят с граждани и фирми с нормалното си работно време от 8:30 часа до 17:00 часа.

27.12.2019