Работна група във връзка с необходимостта от осигуряване на транспортен достъп до вилна зона „Бранишки лозя“, местност „Манастирското“, в землището на кв. "Курило", гр. Нови Искър – СО

 

Работна група във връзка с необходимостта от осигуряване на транспортен достъп до вилна зона „Бранишки лозя“, местност „Манастирското“, в землището на кв. "Курило", гр. Нови Искър – СО

Заповед № СОА18-РД91-138/20.04.2018 г. за създаване на работна група

Заповед № СОА18-РД91-211/13.06.2018 г. за удължаване на срока на  Заповед № СОА18-РД91-138/20.04.2018 г. по т. 2 за изготвяне и представяне за одобрение на Констативен протокол от работата на комисията и доклад с конкретни предложения за разрешаване на проблема до 15.06.2018 г.

13.06.2018