Ръст на безкасовите плащания на местните данъци и такси

"В условията на здравна криза и пандемия, ако има нещо положително, това е може би начинът, по който хората избират да плащат своите местни данъци и такси към общината, – коментира днес зам.-кметът на София по финанси и здравеопазване Дончо Барбалов. – Както знаем, гражданите имат 6 възможности за това:

- На каса в районните данъчни отдели;

- През ПОС терминал в данъчните отдели;

- Чрез банков превод;

- Чрез финансови посредници като Изипей, Ипей и др.;

- През електронната страница на НАП;

- Чрез виртуалния ПОС терминал на Столична община в сайта на СО https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf

Като се сравнят плащанията през 2019, 2020 и 2021 г. се вижда, че има значително намаление на процента на плащанията на каса в отделите на общината – от 21,22% през 2019 г., тази година е 14,31%, което е с почти 7 на сто по-малко.

През последните 2 години са се увеличили банковите преводи – от 58, 27%  на 60,37%, както и плащането през различните финансови посредници – от 12,92 на 16,2 на сто. 

Особено положително е и това, че има ръст и на плащанията през виртуалния ПОС в електронната страница на Столична община – от 0,77% на 1,34%. Както се вижда, те почти са се удвоили, въпреки че началният процент е твърде нисък.

Като обобщение може да се каже, че хората бягат от плащанията в брой, което е изключително положително като тенденция, и се насочват към различни алтернативни начини за внасяне на техните задължения към общината."     

19.11.2021