Пуснато е движението по новото кръгово кръстовище в кв. “Драгалевци“

"Пуснахме движението по новоизграденото кръгово кръстовище в кв. „Драгалевци“. Направени са нови тротоари и улично осветление. Чрез изграждането на това кръстовище ще бъдат регулирани пътните потоци и подобрен трафикът в района" – каза днес заместник-кметът на София Евгени Крусев при проверка на обекта заедно с кмета на район „Витоша“ инж. Теодор Петков.

Премахната е старата паважна настилка и е положена нова асфалтобетонова, оразмерена за тежко движение. Новоизграденото кръгово е с вътрешен радиус 9 м, осигурени са две ленти за движение в кръстовището с ширина по 3.5 м. Габаритите на вход-изходите на ул. „Захари Зограф“, ул. „Лагадина“ и южната страна на ул. „Папрат“ остават непроменени от съществуващото положение. По ул. „Захари Зограф“ се възстановява повдигната пешеходна пътека и са предвидени три нови: на ул. „Папрат“ и на ул. „Карнобатски проход“.

Предвижда се в началото на следващата седмица да започнат ремонтни дейности и по ул. „Боянска“ в район „Витоша“. Движението там няма да бъде изцяло спирано, а ще бъде стеснявано в определени участъци. По обекта "Софийска вода" вече изпълни подмяна на водопровод и предстои подмяна на настилката в последната останала неремонтирана част от улицата.

Продължава активната работа и около училищата и детските градини в столицата. В момента се освежават пътните маркировки, подновяват се настилки, парапети и пътни знаци.

15.08.2018